Επιλογή μέσων (Nonfree)

Εδώ έχετε τη λίστα με τα διαθέσιμα αποθετήρια. Ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιήσατε για την εγκατάσταση έχετε και διαθέσιμα αποθετήρια. Η επιλογή των αποθετηρίων καθορίζει ποια θα είναι τα διαθέσιμα πακέτα κατά τα επόμενα βήματα της εγκατάστασης.

  • Το αποθετήριο Core δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί διότι περιέχει τη βάση της διανομής.

  • Το αποθετήριο Nonfree περιέχει πακέτα που είναι δωρεάν, η Mageia μπορεί να κάνει αναδιανομή, αλλά περιέχουν λογισμικό που υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα (εξ'ού και η ονομασία Νonfree που σημαίνει μη ελεύθερο). Για παράδειγμα, σε αυτό το αποθετήριο βρίσκονται οι ιδιόκτητοι οδηγοί των καρτών γραφικών nVidia και ATI, τα firmware διαφόρων καρτών WiFi κλπ.

  • Το αποθετήριο Tainted περιέχει πακέτα τα οποία διαθέτουν μια ελεύθερη άδεια. Ο κύριος λόγος που αυτά τα πακέτα βρίσκονται σε αυτό το αποθετήριο είναι ότι μπορεί να παραβιάζουν πατέντες και πνευματικά δικαιώματα σε ορισμένες χώρες, π.χ. οι αποκωδικοποιητές πολυμέσων που απαιτούνται για την αναπαραγωγή διαφόρων αρχείων ήχου/βίντεο, πακέτα που απαιτούνται για την αναπαραγωγή εμπορικών βίντεο DVD, κλπ.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...