Επιλογή μέσων (Διαμόρφωση επιπρόσθετων μέσων εγκατάστασης)

Σε αυτήν την οθόνη έχετε μια λίστα των ήδη αναγνωρισμένων αποθετηρίων. Μπορείτε να προσθέσετε και άλλες πηγές πακέτων, όπως έναν οπτικό οδηγό ή μια απομακρυσμένη πηγή. Η επιλογή των πηγών καθορίζει ποια πακέτα θα είναι διαθέσιμα για επιλογή στα επόμενα βήματα.

Για μια δικτυακή πηγή, θα πρέπει να ακολουθήσετε δυο βήματα:

  1. Επιλογή και ενεργοποίηση του δικτύου, αν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένο.

  2. Επιλογή ενός καθρεπτισμού ή καθορισμός του URL (η πρώτη καταχώρηση). Επιλέγοντας έναν καθρεπτισμό , έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ των αποθετηρίων που διαχειρίζονται από τη Mageia, όπως το nonfree , tainted και updates. Με το URL, μπορείτε να υποδείξετε ένα συγκεκριμένο αποθετήριο ή τη δική σας εγκατάσταση NFS.

Σημείωση

Αν κάνετε ενημέρωση μιας 64bit εγκατάστασης η οποία μπορεί να περιέχει μερικά 32bit πακέτα, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε την οθόνη προσθήκης ενός διαδικτυακού καθρεπτισμού επιλέγοντας ένα από τα παρόντα δικτυακά πρωτόκολλα. Το 64bit DVD iso περιέχει μόνο 64bit και noarch πακέτα, δεν θα είναι σε θέση να ενημερώσει τα 32bit πακέτα. Ωστόσο, μετά την προσθήκη ενός διαδικτυακού καθρεπτισμού, ο εγκαταστάτης θα εντοπίσει εκεί τα 32bit πακέτα.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...