Επιλογή ομάδας πακέτων

Τα πακέτα έχουν ταξινομηθεί σε ομάδες, για να σας διευκολύνουν στην επιλογή των πακέτων που χρειάζεστε. Το περιεχόμενο των ομάδων διακρίνεται εύκολα από τον τίτλο τους, ωστόσο περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του καθενός υπάρχουν στις υποδείξεις που εμφανίζονται κατά το πέρασμα του ποντικιού από πάνω τους.

  • Σταθμός εργασίας.

  • Εξυπηρετητής.

  • Γραφικό περιβάλλον.

  • Επιλογή μεμονωμένων πακέτων: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή για την προσθήκη επιπλέον πακέτων χειροκίνητα.

Ανατρέξτε στο “Ελάχιστη εγκατάσταση” για οδηγίες σχετικά με το πώς να κάνετε μια ελάχιστη εγκατάσταση (δίχως ή με X & IceWM).


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...