Ρύθμιση του ήχου

Σε αυτήν την οθόνη δίνεται το όνομα του οδηγού που έχει επιλέξει ο εγκαταστάτης για την κάρτα ήχου, ο οποίος θα είναι και ο εξ' ορισμού οδηγός αν έχουμε έναν.

Ο προκαθορισμένος οδηγός θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Ωστόσο, αν μετά την εγκατάσταση αντιμετωπίζετε προβλήματα, τότε εκτελέστε draksound ή εκκινήστε το εργαλείο αυτό από το Κέντρο Ελέγχου Mageia (MCC), επιλέγοντας την καρτέλα Υλικό και κάνοντας κλικ στο Διαμόρφωση του ήχου στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης.

Στη συνέχεια, στην οθόνη του εργαλείου draksound ή «Διαμόρφωση του ήχου», κάντε κλικ στο Για προχωρημένους και στη συνέχεια στο Επίλυση προβλημάτων για να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες επίλυσης του προβλήματος.

Για προχωρημένους

Με κλικ στο Για προχωρημένους στην οθόνη αυτή, κατά την εγκατάσταση, μπορεί να φανεί χρήσιμο στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι διαθέσιμοι οδηγοί αλλά δεν έχει επιλεγεί ένας προκαθορισμένος οδηγός, ή πιστεύετε ότι ο εγκαταστάτης επέλεξε έναν λανθασμένα.

Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να επιλέξετε έναν διαφορετικό οδηγό με κλικ στο Επιλογή οδηγού.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...