Επίπεδο ασφάλειας

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο ασφαλείας.

Αφήστε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις ως έχουν, αν δεν γνωρίζετε τι να επιλέξετε.

Μετά την εγκατάσταση, είναι δυνατό να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις ασφάλειας από την ενότητα Ασφάλεια του Κέντρου Ελέγχου Mageia.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...