Διαχείριση χρήστη και διαχειριστή

Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή (root):

Είναι ορθό για όλες τις εγκαταστάσεις Mageia να ορίσετε έναν κωδικό υπερχρήστη ή διαχειριστή (στο Linux συνήθως λέγεται κωδικός πρόσβασης root. Καθώς πληκτρολογείτε έναν κωδικό στο πλαίσιο εισαγωγής το χρώμα της ασπίδας θα αλλάξει από κόκκινο προς το πράσινο ανάλογα με το πόσο ισχυρός είναι ο κωδικός σας. Η πράσινη ασπίδα σημαίνει ότι ο κωδικός σας είναι ισχυρός. Χρειάζεται να επαναλάβετε τον κωδικό ακόμα μια φορά στο αμέσως επόμενο πλαίσιο εισαγωγής, ώστε να ελεγχθεί αν τυχόν κάνατε λάθος κατά την πληκτρολόγηση του πρώτου κωδικού σας συγκρίνοντάς τους.

Σημείωση

Όλοι οι κωδικοί κάνουν διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων, συνιστάται η χρήση μικτών γραμμάτων (πεζών και κεφαλαίων), αριθμών και λοιπών χαρακτήρων σε έναν κωδικό.

Εισαγωγή ενός χρήστη

Προσθέστε έναν χρήστη εδώ. Ένας χρήστης έχει λιγότερα δικαιώματα από τον διαχειριστή (root), αλλά αρκετά από προεπιλογή ώστε να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο, να χρησιμοποιήσει εφαρμογές γραφείου ή να παίξει παιχνίδια και οτιδήποτε άλλο κάνει ένας μέσος χρήστης με τον υπολογιστή του.

  • Εικονίδιο: Αν κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπί θα αλλάξει το εικονίδιο του χρήστη.

  • Πραγματικό όνομα: Εισάγετε το πραγματικό όνομα του χρήστη σε αυτό το πλαίσιο κειμένου.

  • Όνομα χρήστη: Εδώ μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα όνομα σύνδεσης χρήστη ή το drakx θα χρησιμοποιήσει μια μορφή του πραγματικού ονόματος του χρήστη. Το όνομα σύνδεσης κάνει διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων.

  • Κωδικός πρόσβασης: Σε αυτό το πλαίσιο κειμένου θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη. Και εδώ, υπάρχει μια ασπίδα στην άκρη του πλαισίου που δείχνει κατά πόσο είναι ισχυρός ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη. (Δείτε επίσης Σημείωση)

  • Κωδικός πρόσβασης (ξανά): Επαναλάβετε εδώ την πληκτρολόγηση του κωδικού πρόσβασης του χρήστη και το drakx θα ελέγξει ότι έχετε πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό σε όλα τα πεδία εισαγωγής κωδικού πρόσβασης του χρήστη.

Σημείωση

Κάθε χρήστη που προσθέτετε κατά την εγκατάσταση της Mageia, θα έχει έναν κατάλογο αναγνώσιμο (αλλά όχι εγγράψιμο) από όλους.

Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε την νέα σας εγκατάσταση, κάθε χρήστη που προσθέτετε από το MCC - Σύστημα - Διαχείριση χρηστών, στο σύστημα θα έχει έναν προσωπικό κατάλογο με προστασία εγγραφής και ανάγνωσης.

Αν δεν επιθυμείτε να έχετε έναν προσωπικό κατάλογο (/home) αναγνώσιμο από όλους για κανέναν, συστήνεται να προσθέσετε μόνο έναν προσωρινό χρήστη τώρα και να προσθέσετε τον πραγματικό(ούς) μετά την επανεκκίνηση.

Αν προτιμάτε ο προσωπικός κατάλογος να είναι αναγνώσιμος από όλους, ίσως να θέλετε να προσθέσετε όλους τους επιπλέον χρήστες από το βήμα Διαμόρφωση - Σύνοψη κατά την εγκατάσταση. Επιλέξτε Διαχείριση χρηστών.

Οι άδειες πρόσβασης μπορούν επίσης να τροποποιηθούν και μετά την εγκατάσταση.

Προχωρημένη διαχείριση χρήστη

Αν κάνετε κλικ στο κουμπί για προχωρημένους θα εμφανιστεί αυτή η οθόνη που σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για τον χρήστη που κάνετε προσθέτετε.

Επιπροσθέτως, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε ένα λογαριασμό επισκέπτη.

Προειδοποίηση

Οτιδήποτε αποθηκεύει ένας επισκέπτης με τον προκαθορισμένο λογαριασμό guest rbash στον προσωπικό του κατάλογό /home θα διαγράφεται. Ο guest θα πρέπει να αποθηκεύει τα σημαντικά του αρχεία σε ένα stick USB.

  • Ενεργοποίηση λογαριασμού guest: Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ένα λογαριασμό επισκέπτη. Ο λογαριασμός guest επιτρέπει σε έναν επισκέπτη να συνδεθεί και να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή, αλλά έχει περισσότερη περιορισμένη πρόσβαση σε σχέση με τους τυπικούς χρήστες.

  • Κέλυφος: Αυτή η κυλιόμενη λίστα σας επιτρέπει να αλλάξετε το κέλυφος που χρησιμοποιείται από τον χρήστη που προσθέτετε στην προηγούμενη οθόνη. Οι επιλογές είναι Bash, Dash και Sh.

  • Αναγνωριστικό χρήστη: Εδώ μπορείτε να ορίσετε το ID του χρήστη που προσθέτετε στην προηγούμενη οθόνη. Πρόκειται για έναν αριθμό. Μην εισάγετε κάτι εδώ αν δεν γνωρίζετε για το τι πρόκειται.

  • Αναγνωριστικό ομάδας: Σας επιτρέπει να ορίσετε το ID της ομάδας. Επίσης πρόκειται για έναν αριθμό, συνήθως ο ίδιος με αυτόν του χρήστη.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...