Nastavení SCSI

DrakX obvykle zjistí pevné disky správně. U některých starších řadičů SCSI může být schopen určit a použít správné ovladače, ale následně nedokáže rozpoznat disk.

Pokud k tomuto dojde, budete muset ručně říci Drakx, jaký disk(y) SCSI máte.

DrakX by pak měl být schopen správně nastavit disk(y).


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...