Výběr monitoru

DrakX má velmi rozsáhlou databázi monitorů a obyčejně správně rozpozná ten váš.

Varování

Vybrání monitoru s odlišnými charakteristikami může poškodit váš monitor nebo vybavení pro video. Nezkoušejte, prosím, nic bez toho, že byste nevěděl, co děláte. Pokud máte pochybnost, měl byste nahlédnout do dokumentace k vašemu monitoru.

Vlastní

Tato volba vám dovoluje nastavit dva kritické parametry, svislou obnovovací frekvenci a vodorovnou synchronizační frekvenci. Vertikální obnovování určuje, jak často je obrazovka obnovována a horizontální synchronizace je rychlost, kterou jsou zobrazovány skenované řádky.

Je VELMI DŮLEŽITÉ abyste nezvolili typ monitoru s rozsahem synchronizace, který přesahuje schopnosti vašeho monitoru: mohli byste tím poškodit svůj monitor. Pokud jste na pochybách, vyberte si konzervativní nastavení a prověřte ho v dokumentaci k vašemu monitoru.

Plug 'n Play

Toto je výchozí volba a snaží se určit typ monitoru z databáze monitorů.

Dodavatel

Pokud instalátor správně nerozpoznal váš monitor a vy víte, který máte, můžete si ho zvolit ze stromu pomocí výběru:

  • dodavatel

  • název výrobce monitoru

  • popis monitoru

Všeobecný

výběr této skupiny zobrazí přibližně 30 nastavení obrazovky, jako jsou 1024x768 @ 60Hz zahrnuje i ploché panelové obrazovky, jaké jsou používány ve přenosných počítačích. Toto bývá často dobrou skupinou pro výběr monitoru, pokud potřebujete používat ovladač karty Vesa, když váš obrazový hardware nemůže být rozpoznán automaticky. I tady může být rozumné být při svém výběru konzervativní.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...