Úroveň zabezpečení

Zde můžete upravit vaši úroveň bezpečnosti.

Ponechejte výchozí nastavení jak jsou, pokud nevíte, co si máte vybrat.

I po instalaci bude vždy možné upravit vaše bezpečnostní nastavení v části Bezpečnost Ovládacího centra Mageii.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...