Nastavení grafické karty a monitoru

Bez ohledu na to, které grafické prostředí (známé i jako prostředí pracovní plochy) jste si vybrali pro tuto instalaci Mageii, všechna jsou založena na systému grafického uživatelského prostředí nazvanému X Window Systém, anebo jednoduše X. Takže k tomu, aby KDE, Gnome, LXDE nebo kterékoli další grafické prostředí pracovalo správně, následující nastavení systému X musí být správná. Vyberte si správné nastavení, pokud vidíte, že DrakX neprovedl volbu, nebo pokud si myslíte, že volba je nesprávná.

  • Grafická karta: Vyberte ze seznamu vaši kartu, pokud je to třeba.

  • Monitor: Máte na výběr možnost Plug'n Play, pokud je použitelná, nebo si vybrat monitor v seznamu Dodavatelé nebo Všeobecné monitory. Vyberte Vlastní, pokud upřednostňujete ruční nastavení vodorovné a svislé obnovovací frekvence vašeho monitoru.

    Varování

    Nesprávná obnovovací frekvence může poškodit váš monitor

  • Rozlišení: Zde nastavte požadované rozlišení a barevnou hloubku monitoru.

  • Zkouška: Ne vždy se během instalace objeví testovací tlačítko. Pokud je tu toto tlačítko, můžete upravit nastavení jeho stisknutím. Pokud vidíte otázku ptající se vás, zda jsou vaše nastavení správná, můžete odpovědět "ano" a nastavení budou zachována. Pokud vůbec nic nevidíte, vraťte se na nastavovací obrazovku a budete moci přenastavit vše, dokud zkouška nedopadne dobře. Ujistěte se, že jsou vaše nastavení na bezpečné straně, pokud není testovací tlačítko dostupné.

  • Možnosti: Zde si můžete vybrat zda povolit nebo zakázat různé další možnosti.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...