Zvolte si, prosím, jazyk, který chcete používat

Vyberte si váš oblíbený jazyk, tím že nejprve rozbalíte seznam pro váš světadíl. Mageia použije tento výběr během instalace a pro váš instalovaný systém.

Je možné, že budete potřebovat mít ve vašem systému nainstalováno více jazyků, pro sebe nebo pro ostatní uživatele, potom byste měli použít tlačítko Více jazyků pro jejich přidání nyní. Bude náročné přidat další jazykovou podporu po instalaci.

Varování

Pokud jste si i zvolili více než jeden jazyk, musíte si nejprve vybrat jeden z nich jako váš upřednostňovaný jazyk na první jazykové obrazovce. Ten bude též označen jako vybraný na obrazovce s vícero jazyky.

  • Pokud jazyk vaší klávesnice není ten samý jako váš upřednostňovaný jazyk, potom se doporučuje nainstalovat stejně tak jazyk vaší klávesnice.

  • Mageia používá jako výchozí podporu pro UTF-8 (Unicode).

    Tato může být vypnuta na obrazovce "více jazyků", pokud víte, že je nevhodná pro váš jazyk. Zakázání UTF-8 se použije pro všechny nainstalované jazyky.

  • Jazyk vašeho systému po instalaci můžete změnit v nabídce Ovládací centrum Mageia -> Systém -> Spravovat lokalizaci pro váš systém.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...