Souhrn různých parametrů

DrakX udělal chytré volby pro nastavení vašeho systému závisící na volbách, které jste udělal a na vybavení počítače, které DrakX zjistil. Nastavení můžete zhodnotit zde a změnit je, jak chcete, po stisknutí Nastavit.

Systémové parametry

 • Časové pásmo

  DrakX pro vás vybral časové pásmo, vzhledem k vašemu oblíbenému jazyku. Můžete je změnit, pokud je to potřeba. Podívejte se také na „Nastavení časového pásma“

 • Země/Oblast

  Pokud nejste ve vybrané zemi, je velmi důležité, abyste opravili toto nastavení. Podívejte se na „Vyberte zemi“

 • Zavaděč

  DrakX udělal dobré výběry pro nastavení zavaděče systému.

  Nic na tom neměňte, pokud nevíte, jak nastavit Grub a/nebo Lilo.

  Pro více informací se podívejte na „Základní nastavení zaváděcího programu“

 • Správa uživatelů

  Zde můžete přidat další uživatele. Každý z nich obdrží svůj vlastní /home t. j. domácí adresáře.

 • Služby:

  Systémové služby označují tyto malé programy, které běží na pozadí (tzv. démoni, což je však zvrácené historické přirovnání). Tento nástroj vám umožňuje povolit nebo zakázat určité úlohy.

  Zde byste měli zaškrtávat opatrně, dříve než tu cokoli změníte - omyl může zabránit správnému běhu vašeho počítače.

  Pro více informací se podívejte na „Nastavení služeb“

Hardwarové parametry

 • Klávesnice:

  Zde nastavujete nebo měníte rozložení vaší klávesnice, které bude záležet na vaší poloze, jazyku nebo typu klávesnice.

 • Myš:

  Zde můžete přidávat nebo nastavovat další ukazovací zařízení, tablety, kulové ovladače atd.

 • Zvuková karta:

  Instalátor používá výchozí ovladač, pokud nějaký výchozí existuje. Možnost výběru odlišného ovladače je dána jen tehdy, když je více než jeden ovladač pro vaši kartu, ale žádný z nich není výchozí.

 • Grafické rozhraní:

  Tento oddíl vám dovoluje nastavit vaši grafickou kartu (resp. karty) a obrazovky.

  Pro více informací se podívejte na „Nastavení grafické karty a monitoru“.

Parametry sítě a internetu

 • Síť:

  Zde můžete nastavit vaši síť, ale pro síťové karty s nesvobodnými ovladači je lepší to vykonat po restartu v Ovládacím centru Mageia, pokud jste ještě nepovolili repozitáře Nesvobodných nosičů (Nonfree).

  Varování

  Když přidáváte síťovou kartu, nezapomeňte zároveň nastavit i váš firewall na sledování onoho rozhraní.

 • Proxy:

  Proxy Server slouží jako zprostředkovatel mezi vaším počítačem a širším internetem. Tento oddíl vám dovoluje nastavit váš počítač pro využití některé proxy služby.

  Možná se budete potřebovat poradit s vaším systémovým správcem pro získání parametrů, které sem potřebujete zadat

Bezpečnost

 • Úroveň bezpečnosti:

  Zde nastavujete Úroveň bezpečnosti pro váš počítač, ve většině případů je výchozí nastavení (standardní) pro běžné použití přiměřené.

  Zaškrtněte volbu, která se nejlépe hodí k vašemu používání.

 • Firewall:

  Firewall, moravsky ohnivá zeď, má sloužit jako překážka mezi vašimi důležitými daty a ničemy venku na internetu, kteří by je chtěli vyzradit nebo ukradnout.

  Vyberte si služby, které si přejete, aby měly přístup k vašemu systému. Vaše výběry budou záležet na tom, k čemu používáte váš počítač.

  Varování

  Mějte na paměti, že dovolení všeho (žádný firewall) může být velmi riskantní.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...