Rozdělení disku

V této obrazovce můžete vidět obsah vašeho pevného disku (disků) a vidět nalezená řešení průvodce DrakX rozdělováním disku navrhujícího, kam nainstalovat Mageiu.

Volby dostupné z níže uvedeného seznamu se budou lišit v závislosti na rozložení a obsahu vašeho konkrétního pevného disku.

 • Použít existující oddíly

  Pokud je dostupná tato volba, potom byly nalezeny stávající s Linuxem kompatibilní oddíly a tyto mohou být použity pro instalaci.

 • Použít volné místo

  Pokud máte nevyužité místo na vašem pevném disku, potom ho tato volba využije pro novou instalaci Mageii.

 • Použít volné místo na oddílu Windows

  Pokud máte nevyužité místo na stávajícím windowsovském oddíle, instalátor může nabídnout jeho použití.

  Toto může být užitečná cesta vytvoření prostoru pro vaši novou instalaci Mageii, ale je to riziková operace, takže byste se měli ujistit, že máte zazálohovány všechny důležité soubory!

  Pamatujte, že toto znamená zmenšení velikosti windowsovského oddílu. Oddíl musí být "čistý", to znamená, že Windows musely být správně vypnuty, když byly naposledy použity. Též musely být defragmentovány, ačkoli toto není zárukou, že všechny soubory na oddíle byly přesunuty z oblasti, která má být použita. Velice se doporučuje provedení zálohy vašich osobních souborů.

  U této volby instalátor zobrazí zůstávající windowsovský oddíl v světlemodré a budoucí oddíl Mageii v tmavomodré barvě spolu s jejich zamýšlenými velikostmi pod nimi. Máte možnost přizpůsobit tyto velikosti klepnutím a přesunutím mezery mezi oběma oddíly. Viz snímek obrazovky níže.

 • Smazat a použít celý disk

  Tato volba použije celé diskové zařízení pro Mageiu.

  Pozor, toto smaže všechna data na vybraném disku. Buďte opatrní!

  Pokud zamýšlíte použít část disku na něco jiného, nebo už máte data na onom disku, která nejste připraveni ztratit, potom tuto volbu nepoužívejte.

 • Vlastní

  Toto vám dává úplnou kontrolu nad umístěním instalace na vašem pevném disku (resp. discích).

Měnění velikostí oddílů:

Instalátor rozdělí dostupné místo podle následujících pravidel:

 • Pokud je celkové dostupné místo menší než 50 GB, bude vytvořen jen jeden oddíl pro /, nebude tu žádný samostatný oddíl pro /home.

 • Pokud je celkové dostupné místo nad 50 GB, potom se vytvoří tři oddíly

  • 6/19 z celkového dostupného místa je přideleno pro / , nanejvýš však 50 GB

  • 1/19 je přiděleno pro swap , nanejvýš však 4 GB

  • zbytek (přinejmenším 12/19) je přiděleno pro /home

To znamená, že v případě 160 GB a víc z dostupného místa, instalátor vytvoří tři oddíly: 50 GB pro /, 4 GB pro swap a zbytek pro adresář /home.

Poznámka

Pokud používáte systém UEFI, ESP (systémový oddíl EFI) bude automaticky rozpoznán, nebo vytvořen, pokud ještě neexistuje, a připojen na /boot/EFI. Volba "Vlastní" je jediná, která vám dovoluje zkontrolovat, že toto bylo provedeno správně.

Varování

Některé novější mechaniky nyní používají 4096 bajtové logické sektory, namísto předchozího standardu 512 bajtových logických sektorů. Nástroj na dělení disku použitý v instalátoru nebyl kvůli nedostatku dostupného hardware testován s takovou mechanikou. Taktéž některé mechaniky ssd dnes používají velikost vymazávacího bloku nad 1 MB. Navrhuje se napřed rozdělit mechaniku, s použitím alternativních nástrojů na rozdělování disku, jakým je gparted, pokud vlastníte takové zařízení, a použít následující nastavení:

"Zarovnat na" "MiB"

"Předcházející volné místo (MiB)" "2"

Též se ujistěte, že všechny oddíly jsou vytvořeny se sudým počtem megabajtů.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...