Klávesnice

DrakX vybere vhodnou klávesnici pro váš jazyk. Pokud není nalezena žádná vhodná klávesnice, bude jako výchozí použito rozložení klávesnice US.

  • Ujistěte se, že výběr je správný nebo si vyberte jiné rozložení klávesnice. Pokud nevíte, které rozložení má vaše klávesnice, podívejte se na specifikace, které přišly s vaším systémem, anebo se zeptejte dodavatele počítače. Na klávesnici může být dokonce i štítek, který zná rozložení kláves. Též se můžete podívat sem: cs.wikipedia.org/wiki/Rozložení_kláves

  • Pokud vaše klávesnice není v zobrazeném seznamu, klepněte na Více pro získání úplného seznamu a vyberte klávesnici tam.

    Varování

    Po vybrání klávesnice z dialogu Více se vrátíte k prvnímu dialogu pro výběr klávesnice a bude se zdát, jakoby byla zvolena klávesnice z této obrazovky. Popsané odchylky si nemusíte všímat a můžete pokračovat v instalaci: Vaše klávesnice je ta, kterou jste si vybrali z plného seznamu.

  • Pokud jste si vybrali klávesnici založenou na nelatinských znacích, uvidíte další dialogovou obrazovku ptající se, jak byste chtěli přepínat mezi latinským a nelatinským rozložením klávesnice.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...