Výběr zdroje (nastavení doplňkových instalačních zdojů)

Tato obrazovka vám dává seznam již rozeznaných úložišť. Můžete přidat další zdroje balíčků, jako je optický disk nebo vzdálené zdroje. Výběr zdroje určuje, ten který bude dostupný v průběhu následujících kroků pro výběr balíčků.

Pro síťové zdroje, jsou zapotřebí dva nasáledijící kroky:

  1. Výběr a aktivace sítě, není-li již spuštěna.

  2. Výbrat zrcadlo nebo zadat adresu URL (první vstup). Výběrem některého ze zrcadel, budete mít přístup k nabídkám všech úložišť spravovaných Mageia, jako je Nonfree, Tainted a také k aktualizacím. Pomocí URL, můžete určit konkrétní úložiště nebo vlastní instalaci NFS.

Poznámka

Pokud aktualizujete 64 bitovou instalaci, která může obsahovat některé 32 bitové balíčky, doporučuje se použít tuto obrazovku pro přidání internetového zrcadlového serveru zaškrtnutím jednoho ze zdejších síťových protokolů. 64-bitový DVD obraz obsahuje jen 64 bitové a nearchové balíčky, nebude možné aktualizovat 32 bitové balíčky. Avšak po přidání internetového zrcadlového serveru tam instalátor najde potřebné 32 bitové balíčky.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...