Nastavenie časového pásma

Vyberte si časové pásmo výberom vašej zeme alebo mesta blízko vás v rovnakom časovom pásme.

V ďalšom okne si môžete vybrať nastavenie vašich hardvérových hodín na miestny čas alebo na GMT, známy aj ako UTC.

Poznámka

Ak máte na vašom počítači viac než jeden operačný systém, uistite sa, že sú všetky nastavené na miestny čas, alebo všetky na UTC/GMT.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...