Vyberte a používajte ISO

Úvod

Mageia je šírená cestou ISO obrazov. Táto stránka vám pomôže vybrať si, ktorý obraz vyhovuje vašim potrebám.

Sú tu dve rodiny nosičov:

 • Klasický inštalátor: Po zavedení z nosiča, bude nasledovať postup dovoľujúci výber toho, čo chcete nainštalovať a ako nakonfigurovať váš cieľový systém. Toto vám dáva maximálnu flexibilitu pre prispôsobenú inštaláciu, vrátane možnosti výberu, ktoré Prostredie Pracovnej Plochy si nainštalujete.

 • ŽIVÝ nosič dát: môžete zaviesť nosič v reálnom systéme Mageia bez jeho inštalácie, aby ste videli, čo dostanete po inštalácii. Proces inštalácie je jednoduchší, ale dostanete menej možností výberu.

Podrobnosti sú uvedené v ďalších častiach.

Dátové nosiče

Definícia

Tu je médiom (nosičom) obrazový súbor ISO, ktorý vám umožňuje inštalovať a/alebo aktualizovať Mageiu a pri rozšírení akúkoľvek fyzickú podporu, na ktorú je ISO súbor skopírovaný.

Môžete ich nájsť tu.

Klasické inštalačné nosiče

Bežné vlastnosti
 • Tieto ISO súbory používajú tradičný inštalátor nazvaný drakx.

 • Dokážu spraviť čistú inštaláciu alebo aktualizovať z predošlých vydaní.

DVD
 • Rozličné nosiče pre 32 alebo 64 bitovú architektúru

 • Niektoré nástroje sú dostupné na Uvítacej obrazovke: Záchranný systém, Pamäťový test, Nástroj na detekciu hardvéru.

 • Každé DVD obsahuje mnohé dostupné prostredia pracovnej plochy a jazyky.

 • Počas inštalácie vám bude daná voľba pridať si neslobodný softvér.

DVD dual arch
 • Obe architektúry sú prítomné na tom istom nosiči, voľba je učinená automaticky vzhľadom k nájdenému procesoru.

 • Používa len Xfce pracovnú plochu.

 • Nie všetky jazyky sú dostupné. (be, bg, ca, de, en, es, fr, it, mk, pl, pt, ru, sv, uk) TREBA SKONTROLOVAŤ!

 • Obsahuje neslobodný softvér.

Živé nosiče

Bežné vlastnosti
 • Môžu byť použité na obhliadku distribúcie bez jej nainštalovania na pevný disk i na voliteľné nainštalovanie Mageie na váš pevný disk.

 • Každé ISO obsahuje len jedno prostredie pracovnej plochy (KDE alebo GNOME).

 • Rôzne nosiče pre 32 alebo 64 bitové architektúry.

 • Živé ISO súbory môžu byť použití len na vytvorenie čistých inštalácií, nemôžu byť použité na aktualizáciu z predošlých vydaní.

 • Obsahujú neslobodný softvér.

Živé CD KDE
 • iba KDE prostredie pracovnej plochy.

 • iba anglický jazyk.

 • iba 32 bitové.

Živé CD GNOME
 • ibe GNOME prostredie pracovnej plochy.

 • iba anglický jazyk.

 • iba 32 bitové.

Živé DVD KDE
 • iba KDE prostredie pracovnej plochy.

 • Všetky jazyky sú prítomné.

 • Rôzne nosiče pre 32 alebo 64 bitové architektúry.

Živé DVD GNOME
 • ibe GNOME prostredie pracovnej plochy.

 • Všetky jazyky sú prítomné.

 • Rôzne nosiče pre 32 alebo 64 bitové architektúry.

Iba bootovacie CD nosiče

Bežné vlastnosti
 • Každý jeden je malý obraz, ktorý neobsahuje viac než to, čo je treba pre naštartovanie drakx inštalátora a nájdenie drakx-inštalátora-časti2 a ďalších balíčkov, ktoré sú potrebné pre pokračovanie a dokončenie inštalácie. Tieto balíčky môžu byť na pevnom disku V PC, na lokálnom disku, na lokálnej sieti alebo na internete.

 • Tieto nosiče sú veľmi ľahké (menšie než 100 MB) a sú vhodné, keď prenosové pásmo príliš malé pre stiahnutie plného DVD, keď PC nemá DVD mechaniku alebo keď PC nedokáže naštartovať z USB kľúča.

 • Rôzne nosiče pre 32 alebo 64 bitové architektúry.

 • iba anglický jazyk.

boot.iso
 • Obsahuje len slobodný softvér, pre tých ľudí, ktorí odmietajú používať neslobodný softvér.

boot-nonfree.iso
 • Obsahuje neslobodný softvér (zväčša ovládače, kodeky...) pre ľudí, ktorí ich potrebujú.

Sťahovanie a skontrolovanie nosiča

Sťahovanie

Ak ste si už vybrali váš ISO súbor, môžete ho stiahnuť pomocou buď http alebo BitTorrentu. V oboch prípadoch vám okno podáva pár informácií, ako sú použitý zrkadlový server a možnosť zmeny, ak je prenosová rýchlosť príliš nízka. Ak je vybrané http, môžete uvidieť i čosi takéto

md5sum a sha1sum sú nástroje pre skontrolovanie neporušenosti ISO súboru. Jeden z nich si ponechajte pre budúce použitie. Potom sa objaví toto okno:

Zaškrtnite prepínacie tlačidlo Uložiť Súbor.

Kontrolovanie neporušenosti stiahnutého nosiča

Obe kontrolné súčty sú hexadecimálne čísla vypočítané algoritmom zo súboru, ktorý má byť stiahnutý. Keď požiadate tieto algoritmy na znovuprepočítanie tohto čísla z vášho stiahnutého súboru, buď dostanete rovnaké číslo a váš stiahnutý súbor je neporušený, alebo sa číslo odlišuje a máte poškodený súbor. Poškodenie nabáda k tomu, že by ste sa mali pokúsiť stiahnuť ISO znova.

Otvorte konzolu, netreba byť rootom, a:

- pre použitie md5sum, napíšte: [sam@localhost]$ md5sum cesta/ku/obrazovemu/suboru.iso.

- pre použitie sha1sum, napíšte: [sam@localhost]$ sha1sum cesta/ku/obrazovemu/suboru.iso.

a porovnajte získané číslo z vášho počítača (možno naň budete musieť chvíľku počkať) s číslom daným Mageiou. Napríklad:

Vypálenie alebo vpísanie ISO súboru

Skontrolované ISO môže byť teraz napálené na CD alebo DVD alebo vpísané na USB kľúč. Tieto operácie nie sú obyčajným kopírovaním a cielia k vytvoreniu zavediteľného nosiča.

Napálenie ISO súboru na CD/DVD

Použite ktorýkoľvek napaľovací program, ktorý si prajete, ale uistite sa, že napaľovacie zariadenie je správne nastavené na napáliť obraz, lebo napáliť dáta alebo súbory nie je správne. Viacej informácií je na Mageia wiki.

Vpísať ISO na USB kľúčenku

Všetky ISO súbory Mageie sú hybridy, čo znamená, že ich môžete 'vpísať' na USB kľúč a potom ho použiť na zavedenie a inštaláciu systému.

Varovanie

"vpísanie" obrazu na flashové zariadenie zničí akýkoľvek predošlý súborový systém na zariadení; každé ostatné dáta budú stratené a kapacita partície bude zmenšená na veľkosť obrazu.

Pre obnovu pôvodnej kapacity, musíte znovu prerobiť partíciu USB kľúča a naformátovať ho.

Použitím grafického nástroja v Mageii

Môžete použiť grafický nástroj akým je IsoDumper

Použitím grafického nástroja vo Windows

Môžete vyskúšať:

- Rufus použijúc možnosť "ISO obraz";

- Win32 Disk Imager

Použijúc Príkazový riadok v systéme GNU/Linux

Varovanie

Je potenciálne "nebezpečné" robiť toto ručne. Riskujete že prepíšete diskovú partíciu, zadáte nesprávne ID zariadenia.

Tiež môžete použiť dd nástroj v konzole:

 1. Otvorte konzolu

 2. Staňte sa rootom použitím príkazu su - (nezabudnite na koncovú pomlčku '-')

 3. Vsuňte váš USB kľúč (nepripájajte ho mountom, čo tiež znamená, neotvárajte žiadnu aplikáciu alebo správcu súborov, ktorý by ho mohol sprístupniť alebo z neho čítať)

 4. Vložte príkaz fdisk -l

  Prípadne môžete získať meno zariadenia s príkazom dmesg: na konci, vidíte meno zariadenia začínajúce so sd, a sdd v tomto prípade:

  [72594.604531] usb 1-1: new high-speed USB device number 27 using xhci_hcd
  [72594.770528] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000
  [72594.770533] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
  [72594.770536] usb 1-1: Product: Mass Storage Device
  [72594.770537] usb 1-1: Manufacturer: JetFlash
  [72594.770539] usb 1-1: SerialNumber: 18MJTWLMPUCC3SSB
  [72594.770713] usb 1-1: ep 0x81 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes
  [72594.770719] usb 1-1: ep 0x2 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes
  [72594.771122] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
  [72594.772447] scsi host8: usb-storage 1-1:1.0
  [72595.963238] scsi 8:0:0:0: Direct-Access   JetFlash Transcend 2GB  1100 PQ: 0 ANSI: 4
  [72595.963626] sd 8:0:0:0: [sdd] 4194304 512-byte logical blocks: (2.14 GB/2.00 GiB)
  [72595.964104] sd 8:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
  [72595.964108] sd 8:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 43 00 00 00
  [72595.965025] sd 8:0:0:0: [sdd] No Caching mode page found
  [72595.965031] sd 8:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
  [72595.967251] sdd: sdd1
  [72595.969446] sd 8:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
 5. Nájdite meno zariadenia pre vašu USB kľúč (podľa jeho veľkosti), napríklad /dev/sdb na obrázku vyššie, je to 8GB USB kľúč.

 6. Vložte príkaz: # dd if=cesta/ku/ISO/suboru of=/dev/sdX bs=1M

  kde X=názov vášho zariadenia, napr. /dev/sdc

  Príklad: # dd if=/home/pouzivatel/Stiahnute/Mageia-4-x86_64-DVD.iso of=/dev/sdb bs=1M

 7. Vložte príkaz: # sync

 8. Odpojte váš USB kľúč, je to hotovo.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...