Reštart

Keď bol zavádzač nainštalovaný, budete vyzvaní pozastaviť váš počítača, odstrániť živé CD a reštartovať počítač. Keď reštartujete, uvidíte následnosť ukazovateľov priebehu sťahovania. Tieto naznačujú, že softvérové médiá sú sťahované (viď Správu softvéru).


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...