Rozdelenie diskov

V tejto obrazovke môžete vidieť obsah vášho pevného disku (diskov) a vidieť nájdené riešenia DrakXovho sprievodcu rozdeľovaním disku navrhujúce, kam nainštalovať Mageiu.

Možnosti dostupné z nižšie uvedeného zoznamu sa budú líšiť v závislosti na rozložení a obsahu vášho konkrétneho pevného disku.

 • Použiť existujúce partície

  Ak je dostupná táto možnosť, potom boli nájdené jestvujúce s Linuxom kompatibilné partície a môžu byť použité pre inštaláciu.

 • Použiť voľné miesto

  Ak máte nevyužité miesto na vašom pevnom disku, potom ho táto možnosť využije pre vašu novú inštaláciu Mageie.

 • Použiť voľné miesto na Windowsovej partícii

  Ak máte nevyužité miesto na existujúcej Windowsovej partícii, inštalátor môže ponúknuť jeho použitie.

  Toto môže byť užitočná cesta vytvorenia priestoru pre vašu novú inštaláciu Mageie, ale je to riziková operácia, takže by ste sa mali uistiť, že máte zazálohované všetky dôležité súbory!

  Pamätajte, že toto znamená zmenšenie veľkosti Windowsovej partície. Partícia musí byť "čistá", to znamená že Windows museli byť korektne vypnuté, keď boli naposledy použité. Tiež musela byť defragmentovaná, hoci toto nie je zárukou, že všetky súbory na partícii boli presunuté z oblasti, ktorá má byť použitá. Vysoko sa odporúča zazálohovať si vaše osobné súbory.

  U tejto možnosti, inštalátor zobrazí zostávajúcu Windowsovú partíciu vo svetlomodrej a budúcu partíciu Mageie v tmavomodrej farbe spolu s ich zamýšľanými veľkosťami pod nimi. Máte možnosť prispôsobiť tieto veľkosti kliknutím a presunutím medzery medzi oboma partíciami. Viď snímku obrazovky nižšie.

 • Vymazať a použiť Celý Disk.

  Táto možnosť použije celé diskové zariadenie pre Mageiu.

  Upozornenie! Toto vymaže VŠETKY dáta na vybranom pevnom disku. Teda buďte opatrní!

  Ak zamýšľate použiť čas disku pre niečo iné, alebo už máte dáta na onom disku, ktoré nie ste pripravení stratiť, potom nepoužívajte túto voľbu.

 • Vlastný výber

  Toto vám dáva úplnú kontrolu nad umiestnením inštalácie na vašom pevnom disku (resp. diskoch).

Menenie veľkostí partícií:

Inštalátor rozdelí dostupné miesto podľa nasledovných pravidiel:

 • Ak je celkové dostupné miesto menšie než 50 GB, bude vytvorená len jedna partícia pre /, nebude tu žiadna samostatná partícia pre /home.

 • Ak je celkové dostupné miesto nad 50 GB, potom sa vytvoria tri partície

  • 6/19 z celkového dostupného miesta je pridelených pre / ,nanajvýš však 50 GB

  • 1/19 je pridelená pre swap , nanajvýš však 4 GB

  • zvyšok (prinajmenšom 12/19) je pridelený pre /home

To znamená, že v prípade 160 GB a viac dostupného miesta, inštalátor vytvorí tri partície: 50 GB pre /, 4 GB pre swap a zvyšok pre adresár /home.

Poznámka

Ak používate UEFI systém, ESP (EFI Systémová Partícia) bude automaticky rozpoznaná, alebo vytvorená, ak ešte neexistuje, a pripojená na /boot/EFI. Možnosť "Voliteľné" je jediná, ktorá vám dovoľuje skontrolovať, že toto bolo správne vykonané

Varovanie

Niektoré novšie mechaniky teraz používajú 4096 bajtové logické sektory, namiesto predošlého štandardu 512 bajtových logických sektorov. Kvôli nedostupnosti dostupného hardvéru, nástroj na delenie disku použitý v inštalátori nebol testovaný s takou mechanikou. Taktiež niektoré ssd mechaniky dnes používajú veľkosť vymazávacieho bloku nad 1 MB. Navrhujeme vopred rozdeliť mechaniku, s použitím alternatívnych partíciovacích nástrojov akým je gparted, ak vlastníte také zariadenie, a použiť nasledovné nastavenia:

"Zarovnať na" "MiB"

"Uvádzajúce voľné miesto (MiB)" "2"

Tiež sa ubezpečte, že všetky partície sú vytvorené s párnym počtom megabajtom.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...