Prosím, zvoľte jazyk, ktorý chcete používať

Vyberte si váš obľúbený jazyk, tým že najprv rozbalíte zoznam pre váš svetadiel. Mageia použije tento výber počas inštalácie a pre váš inštalovaný systém.

  • Mageia používa predvolene UTF-8 (Unicode) podporu.

  • Jazyk vášho systému po inštalácii môžete zmeniť v ponuke Mageia Ovládacie Centrum -> Systém -> Spravovať lokalizáciu pre váš systém.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...