Vyberte si klávesnicu

Budete si musieť vybrať rozloženie klávesnice, ktoré si prajete používať v Mageii. Predvolená je vybraná primerane k vášmu jazyku a predošlej vybranej časovej oblasti.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...