Vyskúšanie Mageie ako Živého systému

Živý režim

Túto obrazovku dostanete, ak ste si vybrali "Zaviesť Mageiu". Ak nie, tak dostanete krok "Rozdelenie disku"

Testovanie hardvéru

Jeden z cieľov Živého režimu je otestovať, či je hardvér správne spravovaný Mageiou. Môžete skontrolovať, či všetky zariadenia majú svoj ovládač v sekcii Hardvér Ovládacieho Centra Mageie. Môžete otestovať väčšinu aktuálnych zariadení:

  • sieťové rozhranie: nakonfigurujte ho s net_applet

  • grafická karta: ak ste už videli predošlú obrazovku, tak je už OK.

  • webová kamera:

  • zvuk: znelka už bola zahratá

  • tlačiareň: nakonfigurujte ju a vytlačte skúšobnú stránku

  • skener: odskenujte dokument z ...

Ak je to všetko pre vás OK, môžete vykonať inštaláciu. Ak nie, môžete odísť s tlačítkom skončiť.

Nastavenia konfigurácie, ktoré ste tu urobili, sa zachovajú pre inštaláciu.

Spustiť inštaláciu

Pre spustenie inštalácie z Mageia LiveCD alebo Live DVD na pevný disk alebo SSD mechaniku, jednoducho kliknite na ikonu "Inštalovať na pevný disk". Obdržíte túto obrazovku a potom krok pre "Rozdelenie disku" ako u priamej inštalácie.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...