Odinštalovanie Mageie

Ako na to

Ak vás Mageia nepresvedčila alebo ju nemôžete správne nainštalovať, skrátka ak sa jej chcete zbaviť. Je to vaše právo a Mageia vám dáva aj možnosť odinštalovania. Toto neplatí u každého operačného systému.

Po zazálohovaní si vašich dát, reštartujte počítač s vaším inštalačným DVD Mageie a vyberte Záchranný systém, potom, Obnoviť Windowsový zavádzač. Pri ďalšom zavedení budete mať len Windows bez možnosti voľby vášho operačného systému.

Pre obnovu miesta použitého partíciami čiže diskovými oddielmi Mageie vo Windows, kliknite na Štart -> Ovládacie panely -> Nástroje na správu -> Správa počítača -> Ukladací priestor -> Správa diskov pre sprístupnenie spravovania partícií. Partície Mageie rozpoznáte, pretože sú označené ako Neznáme, a tiež podľa veľkosti a umiestnenia na disku. Kliknite pravým tlačidlom na tieto partície a zvoľte Zmazať. Priestor bude uvoľnený.

Ak používate Windows XP, môžete vytvoriť novú partíciu a naformátovať ju (FAT32 alebo NTFS). Bude jej priradené písmeno partície.

Ak máte Vistu alebo 7, máte o jednu možnosť viac, môžete rozšíriť existujúcu partíciu, ktorá je vľavo od voľného miesta. Sú aj iné nástroje na delenie disku, ktoré môžu byť použité, ako je gparted, dostupný rovnako pre windows aj linux. Ako zvyčajne, pri zmenách partícií buďte veľmi opatrní a uistite sa, že všetky dôležité veci boli zazálohované.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...