Spravovanie používateľa a superpoužívateľa

Nastavenie správcovho (rootovho) hesla:

Pre všetky inštalácie Mageie sa odporúča nastaviť superužívateľovo alebo správcovo heslo, ktoré sa v Linuxe zvyčajne nazýva aj rootovo heslo. Keď zapisujete heslo do hore stojaceho políčka, farba jeho štítu sa zmení z červenej na žltú a na zelenú, v závislosti na sile hesla. Zelený štít ukazuje, že používate silné heslo. Potrebujete zopakovať rovnaké heslo v políčku umiestneným hneď pod políčkom prvého hesla, pričom ich porovnaní sa overí, či ste nespravili preklep v prvom políčku.

Poznámka

Všetky heslá sú citlivé na veľkosti písmen; najlepšie je použiť v hesle kombináciu písmen (veľkých a malých), čísel a ostatných znakov.

Pridať používateľa

Tu pridajte používateľa. Používateľ má menej oprávnení než superpoužívateľ (root), ale dostatok pre surfovanie po internete, používanie kancelárskych aplikácií alebo hranie sa hier i pre čokoľvek iné, čo bežný používateľ robí so svojím počítačom.

  • Ikona: ak kliknete na toto tlačidlo, zmení sa ikona používateľa.

  • Reálne meno: Do tohto textového políčka vložte reálne používateľovo meno.

  • Prihlasovacie meno: Sem môžete zadať používateľovo prihlasovacie meno alebo to prenecháte inštalačnému programu drakx, aby použil verziu používateľovho reálneho mena. Prihlasovacie meno je citlivé na veľkosť písmen.

  • Heslo: Do tohto textového poľa by ste mali napísať používateľské heslo. Na konci textového políčka je štít, ktorý naznačuje silu heslu. (Pozrite aj Poznámka)

  • Heslo (znova): Znova zadajte do tohto textového poľa heslo používateľa a drakx skontroluje, či máte rovnaké heslo v každom z textových políčok pre používateľské heslo.

Poznámka

Každý používateľ, ktorého pridáte počas inštalácie Mageia, bude mať svetom čitateľný domovský adresár (ale ochránený proti zápisu).

Každopádne, počas používania vašej novej inštalácie, každý používateľ ktorého pridáte v MCC - Systém - Spravovať používateľov v systéme bude mať domáci adresár, ktorý je ochránený rovnako pre čítaním aj zápisom.

Ak nechcete mať svetom čitateľný domovský adresár pre každého, je odporúčané pridať teraz len dočasného používateľa a reálneho používateľa (alebo používateľov) pridať až po reštarte.

Ak uprednostňujete svetom čítané domovské adresáre, možno budete chcieť pridať všetkých extra žiadúcich používateľov v kroku Konfigurácia - Súhrn počas inštalácie. Vyberte si Spravovanie používateľov.

Prístupové oprávnenia možno meniť aj po inštalácii.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...