Ponechať alebo zmazať nepoužitý materiál

V tomto kroku inštalátor hľadá nevyužité jazykové balíčky a nevyužité hardvérové balíčky. Potom vám navrhne ich vymazanie. Je dobrá myšlienka prijať to, okrem prípadu, že pripravujete inštaláciu, ktorá má bežať na odlišnom hardvéri.

Ďalším krokom je kopírovanie súborov na pevný disk. Toto zaberie niekoľko minút. Na konci dostanete na určitý čas prázdnu obrazovku, to je normálne.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...