Zaviesť Mageiu ako Živý systém

Zavedenie z dátového nosiča

Z disku

Systém môžete zaviesť z nosiča, na ktorý ste napálili váš obrazový súbor (CDčko, DVDčko...). Zvyčajne ho stačí len vložiť do vašej CD/DVD mechaniky, aby zavádzač spustil inštaláciu automaticky po reštarte počítača. Ak sa to nestane, možno potrebujete prekonfigurovať váš BIOS alebo stlačiť jednu klávesu, ktorá vám ponúkne vybrať si zariadenie, z ktorého sa počítač zavedie.

Podľa toho ktorý máte hardvér a ako je nakonfigurovaný, objaví sa buď jedna alebo druhá z dvoch nižšie uvedených obrazoviek.

Z USB zariadenia

Počítač môžete naštartovať z USB zariadenia, na ktorom je zaznamenaný váš ISO obraz. Vzhľadom na nastavenia vášho BIOSu sa počítač možno už zavádza priamo z USB zariadenia zastrčeného v porte počítača. Ak sa tak nedeje, možno potrebujete prekonfigurovať váš BIOS alebo stlačiť jednu klávesu, ktorá vám ponúkne vybrať si periférium, z ktorého sa naštartuje počítač.

V zastaralom BIOS/CSM režime

Prvá obrazovka počas spúšťania v BIOSovom režime

V prostrednej ponuke, máte voľbu medzi tromi akciami:

  • Zaviesť Mageiu: Toto znamená že Mageia 5 sa spustí z pripojeného nosiča (CD/DVD alebo USB kľúča) bez akéhokoľvek zapisovania na disk, takže očakávajte veľmi pomalý systém. Keď sa zavádzanie dokončí, môžete prikročiť i ku inštalácií na pevný disk.

  • Nainštalovať Mageiu: Táto voľba priamo nainštaluje Mageiu na pevný disk.

  • Spustiť z pevného disku: Táto voľba dovoľuje zaviesť systém z pevného disku, tak ako zvyčajne, keď žiadne médium (CD/DVD alebo USB kľúč) nie je pripojené. (nepracuje sa s Mageiou 5).

V spodnej ponuke sú Možnosti Zavedenia systému:

  • F1 - Pomoc. Vysvetľuje možnosti "splash", "apm", "acpi" a "Ide"

  • F2 - Jazyk. Vyberte si pre zobrazenie jazyka obrazoviek.

  • F3 - Rozlíšenie obrazovky. Voľba medzi textom, 640x400, 800x600, 1024x728

  • F4 - CD-Rom. CD-Rom alebo Ďalšie. Normálne sa inštalácia vykoná z vloženého inštalačného média. Tu si vyberáte iné zdroje, akými sú FTP alebo NFS servery. Ak sa inštalácia vykonáva v sieti so SLP serverom, pri tejto možnosti si vyberte jeden z inštalačných zdrojov dostupných na serveri.

  • F5 - Ovládač. Áno alebo Nie. Systém je upovedomený o prítomnosti voliteľného disku s aktualizáciou ovládača a bude požadovať jeho vloženie počas procesu inštalácie.

  • F6 - Voľby jadra. Toto je cesta pre zadanie volieb vzťahujúcich sa k vášmu hardvéru a ovládačom, ktoré sa použijú.

V UEFI režime

Prvá obrazovka počas štartu na UEFI systémoch z disku

Tu máte len možnosť spustiť Mageiu v Živom režime (prvá voľba) alebo spustiť inštaláciu (druhá voľba).

Ak ste naštartovali počítač z USB kľúča, dostanete dva doplňujúce riadky, ktoré sú duplikáty predošlých riadkov zakončené so skratkou "USB". Máte ich na výber.

V každom prípade budú prvé kroky rovnaké - vybrať si jazyk, časovú zónu a klávesnicu; potom sa postupy odlišujú v dodatočných krokoch v Živom režime.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...