Hlavné parametre zavádzača

So systémom BIOS

Ak uprednostňujete odlišné nastavenia zavádzača namiesto tých automaticky vybraných inštalátorom, môžete ich zmeniť tu.

Pokiaľ už máte iný operačný systém na vašom počítači, v tom prípade sa potrebujete rozhodnúť, či pridáte Mageiu k vášmu už existujúcemu zavádzaču, alebo dovolíte Mageii vytvoriť nový zavádzač.

Tip

Grafické ponuky Mageie sú pekné:

Použitie zavádzača Mageie

Predvolene Mageia zapisuje nový zavádzač (obstarožného) GRUBa do MBR (Hlavného Spúšťacieho Záznamu) vášho prvého pevného disku. Ak už máte nainštalované iné operačné systémy, Mageia sa pokúsi pridať ich do vašej novej štartovacej ponuky Mageie.

Mageia teraz tiež ponúka GRUB2 ako voliteľný zavádzač na dôvažok ku obstarožnému GRUBu a Lilu.

Varovanie

Linuxové systémy, ktoré používajú zavádzač GRUB2, nie sú momentálne podporované (zastaralým) GRUBom a nebudú rozpoznané, ak je použitý predvolený zavádzač GRUB.

Tu je najlepším riešením používať zavádzač GRUB2, ktorý je dostupný na súhrnnej stránke počas inštalácie.

Použitie už existujúceho zavádzača

Ak sa rozhodnete použiť už existujúci zavádzač, potom sa potrebujete POZASTAVIŤ na sumárnej stránke počas inštalácie a kliknúť na tlačidlo Konfigurovania zavádzača, ktoré vám dovolí zmeniť inštalačné umiestnenie zavádzača.

Nevyberajte si zariadenie ako je napr. "sda", inak prepíšete váš existujúci MBR. Musíte si vybrať koreňovú partíciu, ktorú ste si vybrali skoršie počas fázy delenia disku, ako je napr. sda7.

Pre ujasnenie, sda je zariadenie, sda7 je partícia alebo iným slovom povedané oddiel na onom zariadení.

Tip

Choďte do tty2 stlačením Ctrl+Alt+F2 a napíšte df pre skontrolovanie, kde je umiestnená vaša / (koreňová) partícia. Ctrl+Alt+F7 vás dostane naspäť na obrazovku inštalátora.

Presná procedúra pre pridanie vášho systému Mageia ku existujúcemu zavádzaču presahuje oblasť tejto nápovedy, avšak vo väčšine prípadov bude zahŕňať spustenie príslušného programu na inštaláciu zavádzača, ktorý by ho mal detekovať a pridať automaticky. Pozrite si dokumentáciu pre otázny operačný systém.

Pokročilé parametre zavádzača

Ak máte veľmi obmedzený diskový priestor pre / partíciu, ktorá obsahuje /tmp adresár, kliknite na tlačidlo Pokročilé a skontrolujte políčko Vyčistiť /tmp pred každým zavedením systému. Toto pomôže podržať trochu voľného miesta.

So systémom UEFI

So systémom UEFI je používateľské rozhranie trochu odlišné, keďže si nemôžete zvoliť zavádzač systému, keďže je dostupný len Grub2-efi.

Ak je Mageia prvým systémom nainštalovaným na váš počítač, inštalátor vytvoril ESP (EFI Systémovú Partíciu) pre zapísanie zavádzača (Grub2-efi). Ak na vašom počítači boli už predtým nainštalované UEFI operačné systémy (napríklad Windows 8), Mageia inštalátor zistil jestvujúcu ESP vytvorenú Windowsami a pridal grub2-efi. Hoci je možné mať viacero ESP partícií, odporúča sa a stačí len jedna, bez ohľadu na počet operačných systémov, ktoré máte v počítači.

Neupravujte "Zavádzacie Zariadenie" pokiaľ naozaj neviete, čo robíte.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...