Nastavenie času

V tomto kroku si máte vybrať, na ktorý čas sú nastavené vaše interné hodiny, buď miestny čas alebo UTC čas.

Na karte pokročilé nájdete viac možností pre nastavenie času.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...