Konfigurimi zërit

Ky ekran tregon detajet e drejtuesit të kartës zanore të zgjedhur nga ju nga instaluesi, dhe ky drejtues duhet të punojë pa probleme.

Megjithatë, nëse hasni ndonjë çështje pas instalimit, atëherë drejtohuni draksound ose të filloni këtë mjet nëpërmjet Qendra e Kontrollit MageiaPajisjekonfigurim Zëri. Pastaj, në draksound ose në ekranin Konfigurim Zëri, kliko në Kontrollo për të gjetur këshilla të dobishme për mënyrën e zgjidhjes së problemit.

Avancuar

Nëse nuk ka drejtues të parazgjedhur për kartën tuaj të zërit, mund të ketë mundësi të tjera për të zgjedhur. Nëse ky është rasti, por mendoni se instaluesi nuk ka bërë zgjedhjen më të përshtatshme, mund të klikoni Përparuar për të përcaktuar manualisht një drejtues.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019
loading table of contents...