Administrim Përdorues

Vendos Fjalëkalim administratori (root):

Është e këshillueshme që të gjitha instalimet Mageia të vendosin një fjalëkalim për superuser (Administrator), zakonisht quhet fjalëkalim root në Linux. Ndërsa shkruani një fjalëkalim në kutinë e sipërme, një mburojë do të ndryshojë nga e kuqe në të verdhë në të gjelbër në varësi të fuqisë së fjalëkalimit. Një mburojë e gjelbër tregon se po përdorni një fjalëkalim të fortë. Ju duhet të përsërisni të njëjtin fjalëkalim në kutinë poshtë, për të parë nëse hyrja e parë nuk është gabuar.

Shënim

Të gjitha fjalëkalimet janë germa të vogla. Është mirë të përdorni një përzierje letrash (shkronja të mëdha dhe të vogla), numra dhe karaktere të tjerë në një fjalëkalim.

Fut një përdorues

Shto një përdorues këtu. Një përdorues i rregullt ka më pak privilegje sesa superuser (root), por të mjaftueshme për të përdorur internetin, programet e zyrës ose lojërat dhe çdo gjë tjetër që përdoruesi mesatar mund të përdorë në një kompjuter.

 • Ikonë

  Klikoni mbi këtë buton nëse dëshironi të ndryshoni ikonën e përdoruesit

 • Emri Vërtetë

  Futni emrin e vërtetë të përdoruesit në këtë kuti teksti

 • Emër Hyrës

  Futni emrin e përdoruesit ose le DrakX përdorni një version të emrit të vërtetë të përdoruesit. Emri i identifikimit është i ndjeshëm.

 • Fjalëkalimi

  Shkruani fjalëkalimin e përdoruesit. Ekziston një mburojë në fund të kutisë së tekstit që tregon fuqinë e fjalëkalimit. (Shih gjithashtu Shënim)

  Fjalëkalimin (përsëri): Rivendos fjalëkalimin e përdoruesit. DrakX do të kontrollojë nëse nuk e keni gabuar fjalëkalimin.

Shënim

Çdo përdorues i shtuar gjatë instalimit të Mageia, do të ketë një dosje home që lexohet dhe shkruhet në mënyrë të mbrojtur (umask=0027)

Ju mund të shtoni ndonjë përdorues shtesë të nevojshëm në hapat Konfigurimi - Përmbledhje gjatë instalimit. Zgjedh Menaxhimi Përdoruesit.

Lejet hyrëse gjithashtu mund të ndryshohet pas instalimit.

Administrim Përdoruesit (përparuar)

Opsioni Përparuar ju lejon të redaktoni cilësime të mëtejshme për përdoruesin që po shtoni.

 • Shell: Kjo listë zbritëse ju lejon të ndryshoni shell në dispozicion për çdo përdorues që keni shtuar në ekranin e mëparshëm. Opsionet janë Bash, Dash dhe Sh

 • User ID: Këtu mund të vendosni ID-në e përdoruesit për çdo përdorues që keni shtuar në ekranin e mëparshëm. Nëse nuk jeni të sigurt se cili është qëllimi i kësaj, atëherë lini atë bosh.

 • Group ID: Kjo ju lejon të vendosni ID-në e grupit. Përsëri, nëse nuk jeni i sigurt, lini atë bosh.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019
loading table of contents...