Konfiguro shërbimet tuaja

Këtu mund të zgjidhni cilat shërbime duhet të filloni kur të nisni sistemin tuaj.

  • Kliko në një trekëndësh për të zgjeruar një grup për të gjitha shërbimet përkatëse. Cilësimet që DrakX zgjodhi zakonisht janë të mira.

  • Nëse përzgjidhni një shërbim, disa informacione në lidhje me të janë shfaqur në kutinë info më poshtë.

Vetëm ndrysho gjërat, kur ju e dini shumë mirë se çfarë po bëni.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019
loading table of contents...