Zgjidh miun

Nëse nuk jeni të kënaqur me si përgjigjen miu, mund të zgjidhni një tjetër këtu.

Zakonisht, UniversalCilido mi PS/2 dhe USB është një zgjedhje e mirë.

Zgjedh UniversalForce evdev për të konfiguruar butonat që nuk punojnë në një mi me gjashtë ose më shumë butona.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019
loading table of contents...