Përditësime

Që kur ky version i Mageia u lëshua, disa programe do të jenë përditësuar ose përmirësuar.

  • Zgjedh Po nëse dëshironi të shkarkoni dhe instaloni ato

  • Zgjedh Jo nëse nuk dëshironi ta bëni këtë tani, ose nëse nuk jeni të lidhur në internet

  • Shtyp Tjetër për të vazhduar


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019
loading table of contents...