Program

Përzgjedhja Mediave

Media e Instalimit Suplementar

Ky ekran ju tregon listën e depove të njohura tashmë. Ju mund të shtoni burime të tjera për paketa, si një disk optik ose një burim i largët. Zgjedhja e burimit përcakton cilat paketa do të jenë të disponueshme gjatë hapave të mëpasshëm.

Për një burim të rrjetit, ka dy hapa që duhet të ndiqni:

 1. Zgjedhja dhe aktivizimi i rrjetit, nëse nuk është aktiv tashmë.

 2. Përzgjedhja e një lidhje ose specifikimi i një URL (hyrja e parë). Duke zgjedhur një lidhje, ju keni qasje në përzgjedhjen e të gjitha depove të administruara nga Mageia, si Jofalas, dhe Tainted depot dhe Azhurnimet. Me URL, ju mund të caktoni një depo specifike ose instalimin tuaj NFS.

Shënim

Nëse jeni duke përditësuar një instalim 64-bit që mund të përmbajë disa paketa 32 bit, këshillohet që të përdorni këtë ekran për të shtuar një lidhje në internet duke zgjedhur një nga protokollet e Rrjetit këtu. 64-bit DVD ISO përmban vetëm 64-bit dhe paketat noarch, nuk do të jetë në gjendje të përditësoj paketat 32-bit. Megjithatë, pas shtimit të një lidhje në internet, instaluesi do të gjejë aty paketat e nevojshme 32-bit.

Media Disponueshme

Këtu keni listën e depove në dispozicion. Jo të gjitha depot janë në dispozicion, sipas të cilit media që ju përdorni për të instaluar. Zgjedhja depove përcakton se cilat paketa do të jetë në dispozicion për përzgjedhje gjatë hapave të ardhshëm.

 • DepoBërthamë nuk mund të jetë e gjymtuar se ajo përmban bazën e shpërndarjes.

 • Depot Nonfree përfshin programe që janë pa pagesë, f.t Mageia mund t'i rishpërndajë ato, por ato përmbajnë programe të mbyllur (prandaj emri - Pa pagesë). Për shembull, kjo depo përfshin drejtuesit e pronarit të kartave grafike të NVIDIA dhe AMD, firmware për karta të ndryshme WiFi etj.

 • Depot Tainted përfshin programe të lëshuara nën një licencë të lirë. Kriteret kryesore për vendosjen e programeve në këtë depo janë se ato mund të shkelin patentat dhe ligjet e autorit në disa vende, p.sh. multimedia codecs duhet për të hapur multimedia të ndryshme audio/video; programet duhen për të luajtur videot komerciale të DVD-ve etj.

Përzgjedhje Desktop

Disa zgjedhje të bëra këtu do të hapin ekrane të tjera me opsione të ngjashme.

Pas hapit të përzgjedhje(s), do të shihni një diapozitiv gjatë instalimit të paketave të kërkuara. Prezantimi mund të çaktivizohet duke shtypur butonin Detaje.

 • Zgjidhni nëse preferoni të përdorni ambientin desktop KDE Plasma ose GNOME. Të dy vijnë me një sërë programesh dhe vegla të dobishme.

 • Përzgjidhni Personalizo nëse nuk dëshironi të përdorni (ose, në të vërtetë, përdorni të dyja) këto, ose nëse dëshironi të modifikoni zgjedhjet e paracaktuara të programit për këto mjedise desktop. LXDE desktop, për shembull, është më i lehtë se dy të mëparshmit, duke mbajtur më pak karamele të syve dhe duke instaluar më pak paketa

Zgjidhni Grupet Paketave

Paketat janë rregulluar në grupe të përbashkëta, për të bërë zgjedhjen e asaj që ju nevojitet në sistemin tuaj shumë më të lehtë. Grupet janë mjaft të vetë-shpjegueshëm, megjithatë më shumë informacion rreth përmbajtjes së secilit është në dispozicion në këshilla të veglave të cilat bëhen të dukshme kur miu fluturohet mbi ta.

 • Workstation

 • Server

 • Mjedise Grafike

 • Përzgjedhja Paketash Individuale: ju mund ta përdorni këtë mundësi për të shtuar ose hequr manualisht paketa

Shih Minimal Install për udhëzime se si të bëni një instalim minimal (pa ose me X & IceWM).

Instalim Minimal

Instalimi minimal është i destinuar për ata që kanë përdorime specifike në mendje për Mageia, të tilla si një server ose një stacion pune i specializuar. Ju me siguri do ta përdorni këtë alternativë të kombinuar me Përzgjedhja individuale programeve mundësi për të rregulluar mirë instalimin tuaj. Shiko Choose Packages Tree.

 • Ju mund të zgjidhni një Instalim Minimal duke përzgjedhur gjithçka në ekranin e Përzgjedhja e Grupit Programeve, shiko Choose Package Groups.

  Nëse dëshironi, mund edhe të shënoni alternativëm Përzgjedhja individuale programeve në të njëjtin ekran.

 • Nëse zgjidhni këtë metodë instalimi, atëherë ekrani përkatës (shihni screenshot më poshtë) do t'ju ofrojë disa shtesa të dobishme për instalim, siç janë dokumentacioni dhe X.

  Nëse alternativa Me X është përzgjedhur, atëherë IceWM (një ambient i lehtë desktop) gjithashtu do të përfshihet.

Dokumentacioni bazë është dhënë në formën e faqeve man dhe info. Ai përmban faqet e man nga Projekti Dokumentacionit Linux dhe faqet informuese GNU coreutils.

Zgjidhni paketat individuale

Këtu mund të shtoni ose hiqni çdo paketë shtesë për ta përshtatur instalimin tuaj.

Pasi keni bërë zgjedhjen tuaj, ju mund të klikoni mbi ikonën floppy në fund të faqes për të ruajtur zgjedhjen tuaj të paketave (ruajtja në një USB punon gjithashtu). Ju pastaj mund të përdorin këtë skedë për të instaluar të njëjtat paketa në një sistem tjetër, duke shtypur butonin e njëjtë gjatë instalimit dhe zgjedh për të ngarkuar atë.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019
loading table of contents...