Konfiguro SCSI

DrakX zakonisht do të zbulojë saktë disqe. Megjithatë, me disa kontrollorë të vjetër SCSI mund të mos jetë në gjendje të përcaktojë drejtuesit e duhur për t'u përdorur dhe më pas të mos e njohin pajisjen.

Nëse pajisja juaj nuk njihet, do t'ju duhet të tregoni manualisht DrakX cilin disk SCSI keni. DrakX atëherë duhet të jetë në gjendje të konfigurojë drive(s) në mënyrë korrekte.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019
loading table of contents...