Përmbledhje Konfigurimi

DrakX paraqet një propozim për konfigurimin e sistemit tuaj në varësi të zgjedhjeve që keni bërë dhe në pajisjet e zbuluara. Ju mund të kontrolloni cilësimet këtu dhe t'i ndryshoni ato nëse dëshironi duke shtypur Konfiguro.

Shënim

Si rregull i përgjithshëm, rekomandohet që të pranoni cilësimet e parazgjedhura nëse:

 • ka probleme të njohura me një cilësim të parazgjedhur

 • cilësimi i parazgjedhur është provuar dhe dështon

 • disa faktorë të tjetër të përmendur në seksionet e detajuara më poshtë janë problem

Parametrat e Sistemit

 • Kohëzona

  DrakX përzgjedh një kohëzonë për ty, në varësi të gjuhës tuaj të preferuar. Ju mund ta ndryshoni nëse është e nevojshme. Shiko gjithashtu Configure Timezone

 • Shteti / Rajoni

  Nëse shteti i zgjedhur është i gabuar, është shumë e rëndësishme që të korrigjoni cilësimin. Select Country

 • Bootloader

  DrakX propozim për cilësimet bootloader

  Mos ndryshoni asgjë, nëse nuk dini se si të konfiguroni GRUB2. Për më shumë informacion, shih Bootloader

 • Administrim përdoruesi

  Këtu mund të shtosh përdorues shtesë. Secili prej tyre do të ndahet në dosje /home.

 • Shërbimet

  Shërbimet e sistemit i referohen atyre programeve të vogla që funksionojnë në sfond (daemon). Ky mjet ju lejon të aktivizoni ose të çaktivizoni procese të caktuara.

  Ju duhet të kontrolloni me kujdes përpara se të ndryshoni ndonjë gjë këtu - një gabim mund të parandalojë që kompjuteri juaj të funksionojë siç duhet. Për më shumë informacion, shih Configure Services

Parametrat pjesëve-elektronike

 • Tastierë

  Konfiguro paraqitjen e tastierës sipas vendndodhjes, gjuhës dhe tipit të tastierës.

  Shënim

  Nëse vëreni një paraqitje të gabuar të tastierës dhe dëshironi ta ndryshoni, mbani në mend se fjalëkalimet tuaja do të ndryshojnë gjithashtu.

 • Miu

  Këtu mund të shtoni ose konfiguroni pajisje të tjera treguese, tableta, trackballs etj.

 • Kartë Zëri

  Instaluesi do të përdorë drejtuesin e parazgjedhur nëse është në dispozicion.

  Nëse nuk ka drejtues të parazgjedhur për kartën tuaj të zërit, mund të ketë mundësi të tjera për të zgjedhur. Nëse ky është rasti, por mendoni se instaluesi nuk ka bërë zgjedhjen më të përshtatshme, mund të klikoni Përparuar për të përcaktuar manualisht një drejtues.

 • Ndërfaqe Grafike

  Ky seksion ju lejon të konfiguroni ekranet e kartë(s) grafike tuaj. Për më shumë informacion, shih seksioni i quajtur “Karta Grafike dhe Konfigurimi Monitorit”

Parametrat rrjeti dhe Interneti

 • Rrjet

  Ju mund të konfiguroni rrjetin tuaj këtu, por për kartat e rrjetit me drejtues jo të lirë, është më mirë ta bëni këtë pasi të rinisni, duke përdorur Qendrën e Kontrollit të Mageia, nëse nuk e keni aktivizuar ende depot media Nonfree.

  Paralajmërim

  Kur shtoni një kartë rrjeti, mos harroni të vendosni firewall tuaj për të monitoruar atë ndërfaqe gjithashtu.

 • Proxies

  Një proxy server vepron si një ndërmjetës midis kompjuterit tuaj dhe internetit më të gjerë. Ky seksion ju lejon të konfiguroni kompjuterin tuaj për të përdorur një shërbim proxy.

  Ju mund të keni nevojë të konsultoheni me administratorin e sistemeve tuaja për të marrë parametrat që ju nevojiten për të hyrë këtu.

Siguria

 • Niveli Sigurisë

  Niveli i sigurisë për kompjuterin tuaj, në shumicën e rasteve cilësimi i parazgjedhur (Standard) është adekuat për përdorim të përgjithshëm. Zgjidhni alternativën që i përshtatet më mirë përdorimit tuaj.

 • Firewall

  Firewall ju lejon të administroni lidhjet e rrjetit të lejuara në kompjuterin tuaj. Parazgjedhja e ruajtjes dhe e sigurt është lejimi i lidhjeve për hyrje në ZERO. Kjo nuk ju pengon të lidhje të jashtme dhe të përdorni kompjuterin tuaj normalisht.

  Ju lutemi të jeni të vetëdijshëm se interneti është një rrjet me rrezik të lartë ku ka përpjekje të vazhdueshme për të hetuar dhe sulmuar sistemet. Edhe nëse lidhjet si ICMP (për ping) duken të sigurtajanë përdorur si kanale të fshehta të të dhënave për të dhënat e filtrave nga persona me qëllim të keq.

  Për më shumë informacion, shih Firewall.

  Paralajmërim

  Mbaj parasysh se lejimi gjithçkaje (jo firewall) mund të jetë shumë e rrezikshme.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019
loading table of contents...