Παρακαλώ επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί

  • Επιλέξτε την γλώσσα της προτίμησής σας. Η Mageia θα χρησιμοποιήσει αυτή την επιλογή για τον οδηγό εγκατάστασης και για το εγκατεστημένο σύστημα.

  • Η Mageia χρησιμοποιεί την υποστήριξη UTF-8 (Unicode) από προεπιλογή. Αυτό μπορεί να απενεργοποιηθεί στην οθόνη Πολλαπλές γλώσσες αν γνωρίζετε ότι δεν είναι κατάλληλο για τη γλώσσα σας. Η απενεργοποίηση της υποστήριξης UTF-8 θα εφαρμοστεί σε όλες τις γλώσσες.

  • Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα του συστήματός σας μετά την εγκατάσταση από το Κέντρο Ελέγχου MageiaΣύστημαΔιαχειριστείτε την τοπικότητα του συστήματός σας.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019
loading table of contents...