Επιλογή του πληκτρολογίου

Εδώ μπορείτε να ρυθμίστε τη διάταξη του πληκτρολογίου​​.

Έχει προεπιλεγεί μια προτιμώμενη διάταξη πληκτρολογίου βάσει των προηγούμενων ρυθμίσεων σχετικά με την γλώσσα και την ωρολογιακή ζώνη.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019
loading table of contents...