Διαχείριση χρηστών:

Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή (root):

Συνιστάται για όλες τις εγκαταστάσεις Mageia ο καθορισμός ενός κωδικού πρόσβαση διαχειριστή· στο Linux συνηθίζεται να λέγεται κωδικός root. Καθώς πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης στο πεδίο θα δείτε το εικονίδιο με την ασπίδα να αλλάζει από ερυθρό σε κίτρινο και σε πράσινο αναλόγως με την ισχύ του κωδικού πρόσβασης. Μια πράσινη ασπίδα δείχνει την χρήση ενός ισχυρού κωδικού πρόσβασης. Για την αποφυγή λαθών πληκτρολόγησης θα πρέπει να επαναλάβετε τον κωδικό πρόσβασης στο επόμενο πεδίο.

Σημείωση

Όλοι οι κωδικοί κάνουν διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων, συνιστάται η χρήση μικτών γραμμάτων (πεζών και κεφαλαίων), αριθμών και λοιπών χαρακτήρων σε έναν κωδικό.

Εισαγωγή ενός χρήστη

Εδώ μπορείτε να προσθέσετε έναν χρήστη. Ένας χρήστης έχει λιγότερα δικαιώματα από τον διαχειριστή (root), αλλά αρκετά από προεπιλογή ώστε να πλοηγείται στο διαδίκτυο, να χρησιμοποιεί εφαρμογές γραφείου ή να παίζει παιχνίδια και οτιδήποτε άλλο κάνει ένας μέσος χρήστης με τον υπολογιστή του.

 • Εικονίδιο

  Κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπί αν θέλετε να αλλάξετε το εικονίδιο του χρήστη

 • Πραγματικό όνομα

  Εισαγάγετε το πραγματικό όνομα του χρήστη σε αυτό το πλαίσιο κειμένου

 • Όνομα σύνδεσης

  Εισαγάγετε το όνομα σύνδεσης χρήστη ή αφήστε το DrakX να χρησιμοποιήσει μια μορφή του πραγματικού ονόματος του χρήστη. Το όνομα σύνδεσης κάνει διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων.

  Προσοχή

  Το όνομα σύνδεσης που εισάγετε εδώ δεν θα πρέπει να είναι εν χρήσει στον φάκελο /home. Μερικές παράμετροι χρήστη θα εγγραφούν στον χώρο χρήστη και μερικά μπορούν να διαγράψουν τα υπάρχοντα δεδομένα εφαρμογών όπως του Firefox, Thunderbird ή Kmail...

 • Κωδικός πρόσβασης

  Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη. Και εδώ, υπάρχει μια ασπίδα στην άκρη του πλαισίου που δείχνει κατά πόσο είναι ισχυρός ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη. (Δείτε επίσης Σημείωση)

  Κωδικός πρόσβασης (ξανά): Επαναλάβετε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη· το DrakX θα ελέγξει ότι έχετε πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό πρόσβασης.

Σημείωση

Κάθε χρήστης που προσθέτετε κατά την εγκατάσταση της Mageia, θα έχει έναν προσωπικό κατάλογο με προστασία εγγραφής και ανάγνωσης (umask=0027)

Μπορείτε να προσθέσετε όλους τους απαραίτητους επιπλέον χρήστες από το βήμα Διαμόρφωση - Σύνοψη κατά την εγκατάσταση. Επιλέξτε Διαχείριση χρηστών.

Οι άδειες πρόσβασης μπορούν επίσης να τροποποιηθούν και μετά την εγκατάσταση.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019
loading table of contents...