Άδεια χρήσης και σημειώσεις έκδοσης

Άδεια χρήσης

  • Πριν την εγκατάσταση της Mageia, παρακαλώ διαβάστε τους όρους και τις συνθήκες της άδειας χρήσης προσεκτικά.

  • Οι όροι και οι συνθήκες ισχύουν για ολόκληρη τη διανομή Mageia και θα πρέπει να τους αποδεχτείτε πριν να συνεχίσετε.

  • Για να συνεχίσετε, απλά επιλέξτε Αποδοχή και έπειτα κάντε κλικ στο Επόμενο

Αν τελικά αποφασίσετε να μην αποδεχτείτε τους όρους, σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την Mageia και για να συνεχίσετε κάντε κλικ στο Έξοδος για επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Σημειώσεις έκδοσης

Μπορείτε να δείτε τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με αυτήν την έκδοση της Mageia κάνοντας κλικ στο κουμπί Σημειώσεις έκδοσης.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019
loading table of contents...