Εκκίνηση της Mageia ως σύστημα Live

Εκκίνηση του μέσου

Μπορείτε να εκκινήσετε απευθείας από ένα ζωντανό DVD ή USB. Συνήθως, χρειάζεται απλώς να συνδέσετε την συσκευή USB ή να εισαγάγετε το DVD στον οδηγό και να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή.

Αν ο υπολογιστής δεν ξεκινά αυτομάτως από το USB ή το DVD ίσως να χρειάζεται να αναδιαμορφώσετε την προτεραιότητα εκκίνησης δίσκων του BIOS. Εναλλακτικά, μπορείτε να προσπαθήσετε να προσπελάσετε το μενού συσκευών εκκίνησης για να επιλέξετε την συσκευή από την οποία θα εκκινηθεί ο υπολογιστής.

Υπόδειξη

Για προσπέλαση στο μενού εκκίνησης του BIOS κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, μπορείτε να προσπαθήσετε να πιέσετε F2, Del ή Esc για το BIOS, ή Esc, F8, F10 ή F11 για το μενού εκκίνησης συσκευών. Αυτά τα (συνήθως κοινά) πλήκτρα δεν είναι παρά μόνο ένα κατάστιχο πιθανών επιλογών.

Σημείωση

Η τρέχουσα οθόνη που βλέπετε αμέσως μετά την εκκίνηση σε ένα ζωντανό μέσο εξαρτάται από το αν η μητρική κάρτα διαθέτει έναν παλαιού τύπου BIOS ή τύπου UEFI

Στο BIOS/CSM/Λειτουργία παλαιού τύπου

Η πρώτη οθόνη εκκινώντας σε λειτουργία BIOS

Μενού

 • Εκκίνηση της Mageia

  Αυτή η επιλογή θα εκκινήσει το ζωντανό σύστημα Mageia από το συνδεδεμένο DVD/USB (να περιμένετε ένα αρκετά αργό σύστημα εν συγκρίσει με ένα εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα).

  Μετά το πέρας της εκκίνησης, μπορείτε να συνεχίσετε με την εγκατάσταση.

  • + με ιδιόκτητους οδηγούς γραφικών (βραδύτερη εκκίνηση)

   Εκκίνηση του Ζωντανού συστήματος της Mageia με ιδιόκτητους οδηγούς βίντεο

 • Εγκατάσταση της Mageia

  Αυτή η επιλογή θα εγκαταστήσει τη Mageia στον σκληρό δίσκο.

  • + με ιδιόκτητους οδηγούς γραφικών (βραδύτερη εκκίνηση)

   Εγκατάσταση της Mageia με ιδιόκτητους οδηγούς βίντεο

 • Έλεγχος μνήμης

  Έλεγχος της εγκατεστημένης μνήμης με πολλαπλές διεργασίες ανάγνωσης και εγγραφής. Κάντε επανεκκίνηση για τον τερματισμό του ελέγχου.

 • F2 Γλώσσα

  Πιέστε F2 για χρήση μιας συγκεκριμένης γλώσσας για την εγκατάσταση. Χρησιμοποιήστε τα βελάκια για να επιλέξετε την γλώσσα και πιέστε Enter.

Σε λειτουργία UEFI

Η πρώτη οθόνη εκκινώντας σε λειτουργία UEFI

Μενού

 • Εκκίνηση της Mageia

  Αυτή η επιλογή θα εκκινήσει το ζωντανό σύστημα Mageia από το συνδεδεμένο DVD/USB (να περιμένετε ένα αρκετά αργό σύστημα εν συγκρίσει με ένα εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα). Μετά το πέρας της εκκινήσεως, μπορείτε να προχωρήσετε στην εγκατάσταση

 • Εγκατάσταση της Mageia

  Αυτή η επιλογή θα εγκαταστήσει τη Mageia στον σκληρό δίσκο.

 • F2 Γλώσσα

  Πιέστε F2 για χρήση μιας συγκεκριμένης γλώσσας για την εγκατάσταση. Χρησιμοποιήστε τα βελάκια για να επιλέξετε την γλώσσα και πιέστε Enter.

Σημείωση

Αν κάνατε την εκκίνηση από ένα κλειδί USB, θα δείτε τις ανωτέρω επιλογές του μενού διπλές. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να επιλέξετε από το ζεύγος με την κατάληξη «USB».


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019
loading table of contents...