Εγκατάσταση από ζωντανό μέσο

Τα κείμενα και τα στιγμιότυπα σε αυτό το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμα υπό την άδεια χρήσης CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el

Αυτό το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του προγράμματος Calenco CMS που αναπτύσσεται από την NeoDoc

Γράφτηκε από εθελοντές στον ελεύθερο χρόνο τους. Παρακαλώ επικοινωνήστε με την ομάδα τεκμηρίωσης, αν θέλετε να βελτιώσετε το εγχειρίδιο.


Περιεχόμενα

Επιλογή και χρήση των ISO
Εισαγωγή
Μέσα
Λήψη και έλεγχος των μέσων
Εγγραφή ή αποτύπωση του ISO
Εκκίνηση της Mageia ως σύστημα Live
Εκκίνηση του μέσου
Στο BIOS/CSM/Λειτουργία παλαιού τύπου
Σε λειτουργία UEFI
Παρακαλώ επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί
Άδεια χρήσης και σημειώσεις έκδοσης
Άδεια χρήσης
Σημειώσεις έκδοσης
Διαμόρφωση της ζώνης ώρας
Ρυθμίσεις του ρολογιού
Επιλογή του πληκτρολογίου
Δοκιμάστε την Mageia ως σύστημα Live
Λειτουργία Live
Διαμερισμός
Προτιμώμενος διαμερισμός
Επιλογή των σημείων προσάρτησης
Επιβεβαίωση του σκληρού δίσκου προς μορφοποίηση
Προσαρμοσμένη κατάτμηση δίσκων με το DiskDrake
Μορφοποίηση
Πρόγραμμα εκκίνησης
Grub2
Ρύθμιση του προγράμματος εκκίνησης
Άλλες επιλογές
Επανεκκίνηση
Διαχείριση χρηστών:
Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή (root):
Εισαγωγή ενός χρήστη
Οθόνη σύνδεσης
Απεγκατάσταση της Mageia

CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019
loading table of contents...