Διαμόρφωση της ζώνης ώρας

  • Επιλέξτε την ωρολογιακή σας ζώνη επιλέγοντας την χώρα ή μια πόλη κοντά σας στην ίδια ζώνη ώρας.

Στην επόμενη οθόνη μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση της τοπικής ώρας βάσει του ρολογιού της μητρικής κάρτας ή GMT (Γκρίνουϊτς), γνωστή και ως UTC.

Σημείωση

Αν έχετε περισσότερα από ένα λειτουργικά συστήματα στον υπολογιστή σας, σιγουρευτείτε ότι όλα έχουν ρυθμιστεί στην τοπική ώρα, ή σε UTC/GMT στο σύνολό τους.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019
loading table of contents...