Ρυθμίσεις του ρολογιού

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τον ορισμό της ώρας της μητρικής κάρτας στην τοπική ώρα ή σε UTC (Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα)

Στην καρτέλα Προηγμένες, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο συγχρονισμό της ώρας και να καθορίσετε έναν διακομιστή NTP (Πρωτόκολλο Δικτυακού Χρόνου).


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019
loading table of contents...