Οθόνη σύνδεσης

Οθόνη σύνδεσης SDDM

Εν τέλει, θα βρεθείτε στην οθόνη εισόδου.

Εισαγάγετε το όνομα του χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, και σε μερικά δευτερόλεπτα θα βρεθείτε στο περιβάλλον εργασίας KDE Plasma ή GNOME ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιήσατε. Μπορείτε εφεξής να απολαύσετε την Mageia.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερη τεκμηρίωση στο Mageia wiki.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019
loading table of contents...