Dostęp do napędów i katalogów udostępnianych przez WebDAV

diskdrake --dav

To narzędzie[39] można znaleźć w Centrum Sterowania Mageia, pod zakladką Udostępnianie plików, etykietowane Konfiguracja udziałów WebDAV.

Wprowadzenie

WebDAV to protokół umożliwiający zamontowanie katalogu z serwera WWW lokalnie, tak że wydaje się, że jest lokalnym katalogiem. Obecność oprogramowania WebDAV jest konieczna na zdalnym serwerze. Konfiguracja serwera WebDAV nie jest celem tego narzędzia.

Tworzenie nowego wpisu.

Pierwszy ekran tego narzędzia wyświetla skonfigurowane wpisy, jeśli one istnieją, oraz przycisk Nowy. Aby utworzyć nowy wpis kliknij przycisk. Podaj URL serwera w odpowiedniej dziedzinie na nowym ekranie.

Then you get a screen with radio buttons to select some actions. Continue with the action Mount point by clicking OK after selecting the radio button, as the Server is already configured. You can however correct it, if needed.

Zawartość katalogu zdalnego będzie dostępna poprzez tego punktu montowania.

In the next step, give your user name and password. If you need some other options, you can give them in the advanced screen.

The option Mount allows you to mount immediately the access.

After you accepted the configuration with the radio button Done, the first screen is displayed again and your new mount point is listed. After you choose Quit, you are asked whether or not to save the modifications in /etc/fstab. Choose this option if you want that the remote directory is available at each boot. If your configuration is for one-time usage, do not save it.[39] Można rozpocząć to narzędzie z wiersza poleceń, wpisując disdrake --dav jako root.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/10/2016
loading table of contents...