Zgjedh Tastierë

Këtu mund të vendosni planin e tastierës që dëshironi të përdorni me Mageia.

Një sugjerim i planit të tastierës (i theksuar), është zgjedhur për ju bazuar në zgjedhjet e mëparshme të gjuhës dhe zonës tuaj kohore.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019