Rinise (riboot)

Pasi të jetë instaluar bootloader, do t'ju kërkohet të ndalni kompjuterin tuaj, të hiqni DVD/USB dhe ta rinisni kompjuterin.

Me rëndësi

Sigurohuni që t'i ndiqni këto udhëzime të hapave, fikje dhe rifilloni në të njëjtën mënyrë.

Kur ju jeni gati, shtypni Përfundim.

Kur të rifilloni, do të shihni një sërë skedash të përparimit të shkarkimeve. Këto tregojnë se listat e programeve media po shkarkohen (shih Administrim Programe).


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019