Konfiguro kohën-zonës tuaj

  • Zgjidh orën të zonës duke zgjedhur vendin tënd ose një qytet afër jush në të njëjtën periudhë kohore.

Në ekranin e ardhshëm ju mund të zgjidhni të vendosni orën tuaj pajisjeve në kohën lokale ose në GMT, i njohur edhe si UTC.

Shënim

Nëse ju keni më shumë se një sistem operativ në kompjuterin tuaj, sigurohuni se janë të vendosur të gjithë në kohë lokale, ose të gjithë në UTC/GMT.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019