Cilësime Ora

Këtu mund të zgjidhni nëse ora e brendshme të kompjuterit tuaj është caktuar në kohën lokale ose kohën UTC.

Në alternativën Advanced , ju mund të mundësoni sinkronizimin automatik të kohës dhe të specifikoni një server NTP.


CC BY-SA 3.0
Uploaded on 02/07/2019